Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie Zamawiającego dla Projektu „Wdrożenie innowacyjnych procedur oceny relacji biznesowych, na podstawie – wspomaganej cyfrowo – analizy mowy ciała kontrahentów/klientów”. , zwanego dalej Projektem, o dofinansowanie realizacji którego Zamawiający ubiega się z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.załącznik nr 1 str 1

załącznik nr 1 str 2

załącznik nr 1 str 3

załącznik nr 1 str 4

załącznik nr 2 str 1

załącznik nr 2 str 2

załącznik nr 2 str 3

załącznik nr 2 str 4

załącznik nr 2 str 5

załącznik nr 3 str 1

załącznik nr 3 str 2

załącznik nr 3 str 3

załącznik nr 3 str 4

załącznik nr 3 str 5

załącznik nr 3 str 6

załącznik nr 3 str 7

załącznik nr 3 str 8

załącznik nr 3 str 9

załącznik nr 3 str 10

załącznik nr 4

zaproszenie do składania ofert str 1

zaproszenie do składania ofert str 2

zaproszenie do składania ofert str 3

zaproszenie do składania ofert str 4

zaproszenie do składania ofert str 5

zaproszenie do składania ofert str 6